Bộ Tư pháp đề xuất: kinh doanh trái phép không bị hình sự hóa

Theo định hướng sửa đổi Bộ Luật Hình sự (của Bộ Tư pháp chuẩn bị), người có hành vi bị kết tội "kinh doanh trái phép" hay "cố ý làm trái" như ông Nguyễn Đức Kiên - bầu Kiên - hiện nay sẽ không bị xử lý hình sự nữa.

alt

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165), tội kinh doanh trái phép (điều 159), tội cho vay nặng lãi (điều 163), tội làm tem giả, vé giả (điều 164)… có thể sẽ được loại bỏ khỏi Bộ Luật Hình sự trong lần sửa luật này, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên.

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ Tư pháp tổ chức, vấn đề phi hình sự hóa đối với một số hành vi phạm tội và hình sự hóa một số hành vi vi phạm có tính nguy hiểm cao cho xã hội trong lần sửa đổi bộ luật này đã được nêu ra.

Ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính (Bộ Tư pháp), cho rằng phi hình sự hóa thêm các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng cũng như một số tội nói trên là hợp lý. Vì, theo ông, hành vi cấu thành các tội này không rõ ràng, ranh giới giữa có tội hay không rất mơ hồ, gây lo ngại cho giới kinh doanh.

Cụ thể như với tội kinh doanh trái phép, tinh thần của Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp được kinh doanh những gì pháp luật không cấm nên không thể buộc tội kinh doanh trái phép với hành vi “kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký” như luật hình sự hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết định hướng loại bỏ các loại tội kinh tế nói trên khi sửa đổi Bộ luật hình sự hiện hành là nhằm góp phần làm an tâm cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế.

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ Luật hình sự hiện hành):

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
A) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;
B) Có tổ chức;
C) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
D) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tội kinh doanh trái phép (điều 159 Bộ Luật hình sự hiện hành)

1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

d) Thu lợi bất chính lớn.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

 Theo thesaigontimes.vn


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: