Trước khi được sang tay cho Vingroup, General Motors Việt Nam làm ăn ra sao?

Vingroup đã mua cổ phần của General Motors Việt Nam từ một đối tác doanh nghiệp với tổng giá phí là 919,4 tỷ đồng.

Tháng 6/2018, Công ty VinFast (thuộc tập đoàn Vingroup) đã thông tin về việc tập đoàn này sẽ nhận chuyển nhượng, tiếp quản hoạt động của nhà máy General Motors (GM) Việt Nam.

Đồng thời, 2 đơn vị này cũng đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của cả hai thương hiệu ô tô Chevrolet của GM và VinFast tại thị trường Việt Nam. VinFast trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Chevrolet tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể về thương vụ này không được cả 2 bên tiết lộ. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Vingroup, số tiền chi ra để thực hiện thương vụ M&A này đã được tiết lộ. Đồng thời, hoạt động kinh doanh của GM Việt Nam trước khi được sang tay sang cho tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam này cũng đã được công bố.

Theo đó, ngày 4/12/2018, Vingroup đã mua cổ phần của GM Việt Nam từ một đối tác doanh nghiệp với tổng giá phí là 919,4 tỷ đồng. GM Việt Nam trở thành công ty con của Vingroup, hoạt động chính là sản xuất xe có động cơ.

Tại ngày 31/12/2018, Vingroup đang trong quá trình xác định giá trị hợp lý tại ngày mua tài sản, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng có thể xác định được của GM Việt Nam.

Về tài sản, tổng tài sản của GM Việt Nam là 1.155 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 332,6 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu ngắn hạn khác lần lượt là 101,5 tỷ đồng và 25,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho của GM Việt Nam là 625,9 tỷ đồng, tài sản cố định hữu hình là 69,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả của GM Việt Nam là 371,1 tỷ đồng, trong đó, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 103,4 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn là 112,1 tỷ đồng. 70,2 tỷ đồng và 85,4 tỷ đồng là Dự phòng phải trả ngắn hạn bà các khoản phải trả khác của GM Việt Nam.

Tổng giá phí hợp nhất kinh doanh là 919,4 tỷ đồng, được thanh toán bằng tiền. Lợi nhuận trước thuế của GM Việt Nam từ ngày 1/1/2018 đến ngày Vingroup mua là 184 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của GM Việt Nam từ ngày mua đến ngày 31/12/2018 là 24,4 tỷ đồng.

Theo Soha.vn-04.04.2019

Link nguồn: http://soha.vn/truoc-khi-duoc-sang-tay-cho-vingroup-general-motors-viet-nam-lam-an-ra-sao-20190403112926648.htm


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: